Vady ložisek obecně

 

Malé vady v ložisku začínají „zvonit“ – vybuzují vlastní frekvence komponent ložiska, které jsou hlavně v oblasti 500 Hz až 2 kHz. Tyto rezonance mohou rovněž být rezonancemi nosných částí ložiska. Na konci 2. etapy se objevují postranní pásma kolem rezonanční špičky. Tuto etapu je možné zjistit pomocí demodulovaných obálkových spekter vysokých frekvencí.

Objevují se frekvence ložiskových závad a jejich harmonické násobky. Když opotřebení narůstá, objevuje se více harmonických násobků frekvencí ložiskových závad a narůstá počet postranních pásem, která jsou kolem výše uvedených harmonických násobků i kolem vlastních frekvencí ložiskových závad. Tuto etapu je možné zjistit ze spekter rychlostí vibrací.

Ke konci životnosti je dokonce ovlivňována amplituda otáčkové složky. Tato roste a spolu s ní i řada harmonických násobků otáčkové frekvence. Diskrétní frekvence ložiskových závad i vlastní frekvence komponent ložiska začínají v důsledku zvětšení vůle v ložisku ze spektra mizet a jsou nahrazeny náhodným širokopásmovým vysokofrekvenčním „prahovým šumem“.

Poruchové frekvence ložisek se dají spočítat na základě rozměrů ložiska a otáček zařízení. Většina výrobců má databáze nebo výpočtové aplikace, kde je možné nalézt poruchové frekvence jednodušeji.