BPFO – Vnější kroužek

Spektrum je charakterizováno přítomností harmonických peaků frekvence vnějšího kroužku.

Např. pro ložisko SKF 22228 jsou frekvence počítány pro 1500 otáček:

So in the spectrum we would see 1x BPFO peak at 205.3Hz and harmonics 2x, 3x, …

Příklady poškození vnějšího kroužku: