Ohnutý hřídel

Ohnutý hřídel a prohnutý rotor jsou vlastně stejné jevy. Ohnutý hřídel je měřitelný vně skříně stroje, zatímco prohnutý rotor je uvnitř stejného stavu. Tyto vady se někdy vyvinou na motoru, který byl ponechán dlouhou dobu v klidu. Při setkání s ohnutým hřídelem budou vibrace v radiálním i axiálním směru vysoké. Axiální vibrace mohou být vyšší než radiální vibrace. FFT bude mít normálně 1X a 2X komponenty. Pokud je dominantní amplituda 1X, pak je ohyb blízko středu hřídele, jak ukazuje obrázek. Pokud je dominantní amplituda 2X, pak je ohyb blízko konce hřídele.