Ohnutý hřídel

Ohnutý hřídel (nebo také prohnutý rotor) je jev, při kterém je hřídel nebo rotor stroje zakřiven nebo ohnutý. Tato vada může být měřitelná vně skříně stroje (ohnutý hřídel) nebo uvnitř stroje (prohnutý rotor). Ohnutý hřídel může vzniknout například v důsledku dlouhodobého stání stroje bez provozu. Když se setkáme s ohnutým hřídelem, pozorujeme zvýšené vibrace v radiálním (směrem od osy rotace) i axiálním (ve směru osy rotace) směru. Axiální vibrace mohou být vyšší než radiální vibrace.

Analýza spektra vibrací pomocí FFT ukáže obvykle 1X a 2X otáčkové frekvence. Pokud je amplituda 1X otáčkové dominantní, naznačuje to, že ohnutí hřídele je blíže středu hřídele. Naopak, pokud je amplituda 2X otáčkové dominantní, pak je ohnutí blíže ke konci hřídele.

Ohnutý hřídel může mít negativní dopad na výkon stroje a může způsobit další opotřebení nebo poškození součástí. Proto je důležité identifikovat tuto vadu pomocí diagnostiky vibrací a provést potřebnou opravu nebo údržbu, aby se minimalizovaly negativní dopady na stroj.