Olej – víření / tlučení

Víření leje
Víření oleje je samobuzená porucha kapaliny, která se obvykle vyskytuje u kluzných ložisek. Může k tomu dojít z několika důvodů, včetně:

  • Nesouosost – ložisko nezatížené.
  • Nadměrná vůle
  • Lehce zatížené, nízké tlumení

Víření oleje vytváří charakteristický zdroj vibrací v rozsahu přibližně 0,38X až 0,48X

Tlučení oleje

Tlučení oleje je velmi destruktivní stav. Tento stav může nastat, když rychlost stroje překročí dvojnásobek kritické rychlosti (nebo první rezonance vyrovnávacího rotoru). Proto se kritická rychlost blíží frekvenci víření oleje. Olejový vír vybudí rezonanci a vznikne násilný stav. Úroveň vibrací je velmi vysoká a stroj musí být zastaven, jinak může dojít ke katastrofické poruše.