Crest faktor

Jedná se o jednu ze základních metod pro vyhodnocování stavu valivého ložiska. Crest faktor je dán poměrem mezi hodnotami Peak a RMS, proto
patří do skupiny metod, které zpracovávají již naměřené hodnoty. Jeho velká citlivost je využívána i pro kontrolu mazacích filmů. Jeho nevýhodou je, že při velkém poškození ložiska se jeho hodnota velmi podobá nepoškozenému ložisku. Proto se vždy používá jako doplňková metoda. Crest faktor by se měl pohybovat v rozmezí hodnot 2÷4. Je-li překročena tato hodnota, jedná se o vznikající poškození.