Mechanické uvolnění

Mechanické uvolnění nebo nevhodná vůle mezi součástmi je obecně charakterizována dlouhým řetězcem harmonických frekvencí chodu s abnormálně vysokými amplitudami. U některých strojů mohou být úrovně vibrací nadměrné v důsledku příliš volné montáže součástí, například v případě ložiska, které není řádně zajištěno. Mechanické uvolnění lze rozdělit do tří kategorií:

1) Volná konstrukce.
2) Uvolnění stroje / základní desky.
3) Uvolnění vnitřní sestavy.

Uvolněný základ (nerotující)
Tento typ uvolnění je způsoben strukturálním uvolněním nebo slabostí v patkách stroje, základní desce nebo základu. Může to být také způsobeno zhoršenou spárovací hmotou, uvolněnými upevňovacími šrouby na základně a deformací rámu nebo základny (měkká patka). Fázová analýza může odhalit přibližně 180° fázový posun mezi vertikálním měřením patky stroje / základové desky a základu, jak je znázorněno na obrázku. Při podezření na měkkou patku je snadným testem, který to potvrdí, povolit každý šroub, jeden po druhém, a zjistit, zda to způsobí významné změny ve vibracích. V tomto případě může být nutné znovu opracovat základnu nebo nainstalovat podložky, aby se eliminovalo zkreslení při opětovném utahování upevňovacích šroubů.
Uvolnění součástí stroje / základové desky (nerotující)
Tento problém souvisí s uvolněnými šrouby ložiskového domku, prasklinami v konstrukci rámu nebo podstavci ložiska, jak je znázorněno na obrázku. To vytváří vyšší harmonické v důsledku kývavého pohybu ložiskového domku s uvolněnými šrouby. Protože je pohyb omezen v jednom směru, můžeme vidět zkrácený tvar časové vlny (to je důvod, proč se ve spektru objevují harmonické).
Vnitřní uvolnění sestavy (rotační uvolnění)
Vnitřní uvolnění sestavy je normálně způsobeno nesprávným uložením mezi součástmi ložiska, které vytváří mnoho harmonických v FFT v důsledku nelineární odezvy uvolněných částí na budicí síly rotoru. Fáze je často nestabilní a může se od jednoho měření k druhému značně lišit. Uvolnění často způsobí subharmonické násobky při 0,5X a 1,5X, jak je znázorněno na obrázku.