Obálková analýza

Metodou Obálkové analýzy lze monitorovat stav ložiska pomocí měřeného vibračního signálu. Poškozené ložisko je silným generátorem rázových pulzů. Tyto pulzy jsou velmi krátké a tlumené, ale nesou důležitou informaci o stádiu poškození valivého ložiska. Jelikož se krátké pulzy nedají zpracovat přímou frekvenční analýzou, musí být použita Obálková analýza, která vytvoří kolem časového naměřeného signálu obálkovou křivku. Naměřený signál se nejdříve filtruje horní propustí (pásmovou propustí) pro odstranění frekvencí související s otáčkami ložiska a dalších rušivých frekvencí. Po filtraci získáme signál obsahující pouze vysoké frekvence, které nesou informaci o rázových pulzech. V dalším kroku je signál usměrněn a dále filtrován dolní propustí. Tímto postupem odstraníme nosný signál rotujícího ložiska a výsledkem je obálka původního časového signálu. Výsledný signál obálky se dále analyzuje pomocí frekvenčního spektra aplikací FFT.