Časový průběh

Graf časového signálu je nejzákladnější grafickou prezentací dynamických dat stroje. Ukazuje, jak se změní rychlost nebo zrychlení ve velmi krátkém časovém měřítku, typicky zlomku sekundy.

Graf časového signálu představuje malý úsek času v historii vibrací stroje. Obvykle tato doba zahrnuje pouze několik otáček rotoru. Během této krátké doby (asi 17 mikro sekund na jednu otáčku stroje s 3600 otáčkami za minutu) se celkové chování stroje pravděpodobně výrazně nezmění.

Nefiltrované grafy časového signálu však mohou jasně ukázat změnu odezvy stroje, pokud ve stroji nastanou náhlé události nebo pokud stroj rychle mění rychlost (např. spuštění elektromotoru).

Grafy časového signálu mají několik důležitých využití. Mají výhodu v tom, že jsou schopny jasně zobrazit nezpracovaný signál z akcelerometru, resp. převodníku. To nám umožňuje hledat šum v signálu nebo detekovat přítomnost více frekvenčních složek. Důležitým využitím grafu časového signálu je identifikovat přítomnost a načasování krátkodobých přechodných událostí.

Čas je na vodorovné ose a uplynulý čas se zvyšuje zleva doprava. Kvůli časovým měřítkům, se kterými se setkáváme u rotujících strojů, se uplynulý čas obvykle zobrazuje v milisekundách (ms). Měřený parametr, převedený z napětí na technické jednotky jako g nebo m/s-2 je na svislé ose.

V časovém záznamu v rychlosti vibrací 10-1000Hz můžeme vidět např nevývahu, pokud má signál tvas sinusoidy.

V časovém záznamu zrychlení 500-15000Hz můžeme zase vidět například poruchy ložiska, které so zobrazí jako pravidelné špičky.

Reaálný příklad časového záznamu poškozeného ložiska:

Porovnání časového záznamu poškozeného a nového ložiska: