FTF – Fundamental Train Frequency – vada klece

Defekty klece jsou charakterizovány přítomností frekvence poruchy klece (FTF) a jejích harmonických vrcholů ve spektru. Obecně je defekt v kleci doprovázen defekty na drahách kroužků a FTF obvykle moduluje jednu z těchto frekvencí selhání dráhy, což vede k součtům a/nebo rozdílům frekvencí.

Např. pro ložisko SKF 22228 jsou pro otáčky 1500 vypočteny frekvence:

Ve spektru bychom tedy viděli 1x TFT špičku na 10,8Hz a násobky 2x, 3x, …

Reálný případ diagnostiky poškozené klece:

Příklady poškození klece: