Zrychlení vibrací

Specifickou částí stroje, kterou chceme sledovat je ložisko. Ložiska generují vibrace na vyšších frekvencích díky své konstrukci. Tyto vibrace se měří nejčastěji v jednotkách „g“ (případně v m/s-2). Základní měření děláme v rozsahu 500 – 15000 Hz.

Přepočet z g na m/s-2 je např. 1g x 9.8 = 9.8m/s-2. Pokud naměřím např. 0.5g = 4.9m/s-2.
Přepočet m/s-2 na g je např. 15m/s-2 / 9.8 = 1.53g.

Na obrázku níže vidíme hodnotu zrychlení gRMS 1.33 a g 0-peak je 6.89.

Je vykresleno spektrum FFT 500-15000Hz v g.

RMS hodnota vibrace je odmocnina z průměru druhých mocnin amplitud vibrací v určitém časovém intervalu. Jedná se o statistický parametr, který se používá k charakterizaci celkového energetického obsahu vibrací a jako takový je běžně používán v analýze vibrací strojů a zařízení.

RMS hodnota vibrací poskytuje informaci o celkové intenzitě vibrací v určitém časovém intervalu. Je to užitečné měření, protože některé zdroje vibrací, jako jsou například nevyvážené rotující části strojů, mohou vytvářet periodické impulsy s vysokou amplitudou, které by mohly být detekovány pouze s použitím kmitočtových spekter. RMS hodnota také umožňuje srovnání úrovně vibrací mezi různými stroji nebo mezi různými body na stejném stroji.

Používání RMS hodnot vibrací umožňuje účinně sledovat vibrace a identifikovat případné problémy se strojem, jako jsou například nerovnoměrné opotřebení nebo poškození ložisek. Tyto problémy mohou vést k nežádoucímu opotřebení stroje, ztrátě účinnosti a dokonce k haváriím. Proto je důležité pravidelně monitorovat vibrace strojů, aby bylo možné identifikovat problémy včas a zabránit nežádoucím následkům.

Znázornění co je RMS, Average, 0-peak a peak-peak.

Hodnotu 0-peak vyčteme z časového záznamu, zde je 6.89g: