Provozní tvary kmitů / ODS

ODS neboli provozní tvary kmitů – Operation Deflection Shapes – patří do prvního přístupu k měření vibrací, a to do vibrační diagnostiky. Jedná se o zviditelnění vibračního chování struktury při daných provozních podmínkách. Tvarem se rozumí pohyb jednoho bodu vůči bodům ostatním. Na rozdíl od modální analýzy zde síly působící na systém neznáme. Jinak se pro měření a zpracování dat využívá stejných technických a softwarových prostředků.
Nevýhodou je to, že nezískáme úplný dynamický model a tedy ani vlastní frekvence, módy a tlumící vlastnosti. Z naměřených dat nemůžeme ani vyvozovat, co by se dělo na různých frekvencích.

Používají se z důvodu zjištění:

• Jak moc se stroj pohybuje?
• Kde a v jakém směru se pohybuje nejvíce?
• Co se děje při rezonanci a jak vypadá daný mód?
• Kde dochází k buzení struktury?
• Jak snížit hladinu vibrací?

Výstupem metody ODS je animace vibračního pohybu na určité frekvenci.