Frekvenční analýza FFT

Frekvenční analýza při správném použití odstraňuje nedostatky analýzy v časové oblasti a je metodou umožňující lokalizovat vznikající poruchy jednotlivých částí sledovaného stroje.

Úplnou frekvenční analýzou se získá amplitudové a fázové spektrum signálu. Základem frekvenční analýzy jsou především diskrétní Fourierova transformace (Discrete Fourier Transform – DFT) a rychlá Fourierova transformace (Fast Fourier Transform – FFT). Signál X(t) proměnný v čase je získáván měřením (např. zrychlení kmitavého pohybu) a dále zpracováván numericky. Signál je v časové oblasti v analogově-číslicovém převodníku vzorkován, tj. jsou určeny jeho hodnoty v okamžicích vzdálených o obvykle pravidelnou periodu vzorkování.

Časový signál

Časový signál na FFT

FFT rychlosti vibrací

10-1500Hz

FFT zrychlení vibrací

500-15000Hz