Rychlost vibrací mm/s

Všechny mechanické závady, které souvisejí s otáčkami stroje, jako je nevývaha, nesouosost nebo mechanické uvolnění, se považují za nízkofrekvenční vibrace.

Tyto vibrace se obvykle měří v mm/s. Nejběžnější frekvenční rozsah tohoto měření je 10 – 1000 Hz. Tento frekvenční rozsah je rovněž aplikován u normy ČSN ISO 10816-3. Tyto normy berou v úvahu velikost stroje a jeho uložení.

Na FFT spektru vidíme hodnotu rychlosti vibrací 10,4mm/s RMS pro frekvenční rozsah 10-1000Hz. Je zde evidentní nevývaha na 49,44Hz a bude třeba vyvážit oběžné kolo ventilátoru a následně se zaměřit na další problém na 16,5Hz.

Na časovém záznamu vidíme téměř sinusový průběh ve frekvenčním rozsahu 10-1000Hz v mm/s. Tento průběh evidentně ukazuje na přítomnost nevývahy. Sinusoida není ideální, působí zde i další vlivy jako např. mechanické uvolnění, apod.