Bump test

Bump test, také známý jako měření vlastní frekvence, je metoda používaná k určení vlastních frekvencí struktur nebo mechanických systémů. Tento test se provádí s cílem získat informace o přirozených rezonančních frekvencích objektu, které mohou být důležité pro návrh, analýzu a diagnostiku.

Výstupem bump testu je obvykle sada rezonančních frekvencí objektu, které jsou zjištěny pomocí analýzy odezvy na aplikovaný ráz. Tyto frekvence jsou důležité pro další analýzu a návrh, například při hodnocení stability struktury, při ladění rezonančních systémů nebo při optimalizaci konstrukce pro minimalizaci vibrací.

Výstupem může být také frekvenční spektrum, které ukazuje amplitudy vibrací v závislosti na frekvenci. Tím lze získat podrobnější informace o charakteristikách rezonancí objektu.

Např. měření vlastních frekvencí lopak oběžného kola:

otáčky rotoru [rpm]

825

712

548

385

269

225

0

*10x frekvence rotoru [Hz]

137.5

118.7

91.3

64.2

44.8

37.5

0

frekvence rotoru [Hz]

13.8

11.9

9.1

6.4

4.5

3.8

0

Mode 1

82.3

81.3

80.1

79.2

78.7

78.6

78.3

Mode 2

234.6

234.3

233.9

233.5

233.4

233.3

233.2

Mode 3

309.7

309.7

309.9

309.9

310.0

310.0

310

Mode 4

428.9

428.2

427.4

426.8

426.5

426.4

426.2

Mode 5

548.1

548.1

548.1

548.1

548.0

548.0

548

Mode 6

758.9

758.9

758.9

758.9

758.8

758.8

758.8

Tabulka vlastních frekvencí lopatky v závislosti na otáčkách rotoru:

Spektrum vlastních frekvencí lopatky za klidu / 0 rpm: