VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA / VIBRODIAGNOSTIKA / DIAGNOSTIKA ROTUJÍCÍCH STROJŮ

Vibrační diagnostika nebo také vibrodiagnostika je proces používaný k analýze a hodnocení vibrací strojů nebo konstrukcí za účelem detekce potenciálních problémů nebo poruch. Zahrnuje měření a analýzu vibračních signálů k identifikaci případných abnormalit, jako jsou nadměrné vibrace, nevývahy, nesprávné vyrovnání, opotřebení nebo jiné mechanické problémy. Po načtení dat z akcelerometru, provádíme analýzy signálu jako spektrální analýzu a další výpočty např. rychlost a zrychlení vibrací.

Limity pro měření efektivní (RMS) rychlosti kmitání v pásmu 10-1000Hz.

Měříme v mm/s.

Rychlost vibrací, nám pomůže zjistit mechanické závady jako je nevývaha, nesouosost, mechanické uvolnění, prohnutý hřídel, poruchy  řemenů, měkká patka, apod.

Limity pro měření efektivního (RMS) zrychlení kmitání v pásmu 500-25600Hz.

Měřímě v g nebo v m/s2.

Analýzou zrychlení, a to především časovým záznamem, FFT a obálkovou metodou, můžeme zjišťovat poruchy ložisek.