BPFI – Ball pass frequency Inner – vada vnitřního kroužku

Spektrum ukazuje několik harmonických vrcholů selhávající frekvence vnitřního kroužku (obvykle mezi 8 a 10 harmonickými násobky BPFI) modulovaných postranními pásmy při 1x otáčkách za minutu (RPM).

Např. pro ložisko SKF 22228 jsou pro otáčky 1500 vypočteny frekvence:

Ve spektru bychom tedy viděli 1x BPFI špičku na 269,7Hz a harmonické 2x, 3x, … kolem nich pak postranní pásma otáčkové frekvence, v našem případě 1500 RPM / 60 = 25Hz, tzn. 1xBPFI = 269,7 +25Hz -25Hz

Příklady poškození vnitřního kroužku:

Reálný příklad, čas, spektrum a obálka, poškození vnitřního kroužku: