BSF – Ball pass frequency – vada vlivého elementu

Jsou charakterizovány přítomností harmonických vrcholů frekvence opotřebení valivých prvků (BSF) ve spektru. V většině případů je nejvyšší amplitudou označený harmonický vrchol, který naznačuje počet poškozených kuliček nebo válečků. Obvykle jsou doprovázeny defekty na drahách vnějšího a vnitřního kroužku.

Např. pro ložisko SKF 22228 jsou pro otáčky 1500 vypočteny frekvence:

Ve spektru bychom tedy viděli 1x BSF špičku na 89,1Hz a harmonické 2x, 3x, … kolem nich pak postranní pásma klecové frekvence, v našem případě 10,8Hz, tzn. 1xBSF = 89,1 +10,8Hz -10,8Hz

Příklady poškození valivých elementů: