BPFO – Ball pass frequency Outer – vada vnějšího kroužku

Spektrum je charakterizováno přítomností harmonických vrcholů poruchové frekvence vnějšího kroužku (mezi 8 a 10 harmonickými násobky BPFO).

Např. pro ložisko SKF 22228 jsou pro otáčky 1500 vypočteny frekvence:

Ve spektru bychom tedy viděli 1x BPFO špičku na 205,3Hz a harmonické 2x, 3x, …

Příklady poškození vnějšího kroužku: